Något vi verkligen tror på

Socialt ansvar genomsyrar allt vi gör. Det är en av de absolut viktigaste faktorerna när vi köper in material och väljer produktionspartners.

70 % av världens silke kommer från Kina. Kina har genom alla tider varit världens största producent av högkvalitativa silkesfibrer, och silkesindustrin i Kina är över 5 000 år gammal. Visst produceras silke även i andra länder, men bara tillräckligt för egna behov. Enbart Kina producerar tillräckligt med silke för att kunna exportera det. Därför tillverkar vi våra NordicComfort®-produkter i Kina. Detta innebär självklart att vissa frågor uppstår om arbetsmiljö och socialt ansvarstagande hos våra fabriker och partners.

För att uppfylla våra egna sociala krav och vad vi anser är en godtagbar arbetsmiljö har vi valt att samarbeta med BSCI – Business Social Compliance Initiative. BSCI är ett certifieringsprogram för socialt ansvarstagande där fabriker och leverantörer måste uppfylla strikta krav när det gäller efterlevnad av lokal arbetslagstiftning, arbetsmiljö i fabrikerna, brandsäkerhet, hälsovård, säkerhetsrutiner och mycket annat. Allt certifieras av ett auktoriserat och fristående testinstitut som utför årliga kontroller för att se till att den höga standarden upprätthålls även på längre sikt.

Alla produkter är dessutom Oeko-Tex 100-certifierade, vilket innebär att alla färdiga produkter – de produkter du kan köpa i affärerna – testas avseende skadliga ämnen och kemikalier. Det ser till att produkten är ren och hälsosam, hela vägen från silkesodlaren till hyllan i din lokala butik.

Utöver det sociala ansvaret är vi också måna om att minska koldioxidutsläppen genom att reducera energiförbrukningen under produktionen. Detta gör vi genom att i möjligaste mån undvika att använda tunga maskiner och utrustning med hög strömförbrukning. I slutänden leder detta till lägre energianvändning och därmed lägre utsläpp per tillverkad produkt.

Du kan läsa mer om BSCI och Oeko-Tex via dessa länkar.

nc-sr-logos-bsci    nc-sr-logos-oekotex