Vilka vi är?

Vi är en grupp engagerade sömnexperter som arbetar för att förbättra människors livskvalitet genom en bättre sömn.

Vårt uppdrag är tydligt: Att förbättra människors välmående genom att möjliggöra en bättre sömn.

Vår historia började 2007 då två danska entreprenörer grundade NordicComfort®. Målet var att få ut bättre produkter för en god sömn på marknaden. Tre år senare, 2010, prisades vi som årets entreprenör, och vann det prestigefyllda danska Ivækstpriset. Priset väckte intresse hos flera investerare, och ett avtal träffades om att fortsätta vår tillväxt på de internationella marknaderna, samtidigt som vi behöll vårt fokus på den danska marknaden och övriga skandinaviska marknader.

I dag säljs NordicComfort®-produkter i hela världen, inklusive USA, Europa och Kina. Produktdesign och -utveckling sker fortfarande i Danmark, och företaget är ännu helägt av ett danskt entreprenörsteam.

Vad vi gör?

Vi hjälper människor att sova bättre! Rätt och slätt. Det gör vi genom att uppfinna nya naturmaterial för sömnprodukter.

Vi människor sover faktiskt över 22 000 timmar under ett genomsnittligt liv, alltså hela 9 200 dygn. Det är en hel del! Därför är det också mycket viktigt att vi får en god och hälsofrämjande sömn. Sover vi dåligt kan vi få allvarliga hälsoproblem, något som självklart måste undvikas. Ingen gillar att känna sig alldeles urlakad på grund av dålig sömn, men vad värre är – dålig sömn kan försämra immunförsvarets förmåga att skydda oss mot sjukdomar, och kan i värsta fall orsaka försämrad kognitiv förmåga, högt blodtryck och stress. Detta är bara några av de problem vi försöker lösa genom en bättre sömncykel, som i slutänden ska ge ett bättre välbefinnande under dagtid.

Vår viktigaste innovation i dagsläget är ett fyllnadsmaterial för bäddprodukter som heter SilkFX®. SilkFX® är en naturlig silkesfiber behandlat med ett speciellt silkesprotein som gör att fyllningen kan tvättas och får en aktivt bortstötande effekt på kvalster. SilkFX® är fortfarande den enda bevisligen tvättbara silkesfyllningen för bäddprodukter. Dessutom är det den enda fyllning som genom kliniska studier visat sig aktivt reducera mängden levande kvalster. Faktum är att antalet reducerats med 58 % efter bara åtta veckor, jämfört med vanliga vita gåsdun.

Vad vi egentligen erbjuder

Bättre sömn som ger en bättre morgondag! Både för dig som har svårt att sova, och för dig som bara vill ha en god och vilsam sömn.
De silkesfibrer vi använder för att tillverka SilkFX® framställs på ett etiskt sätt och vi köper in dem själva direkt av lokala silkesodlare. De är dessutom ekologiskt odlade, utan varken bekämpningsmedel eller andra skadliga kemikalier.

De fabriker vi anlitar är alla certifierade som socialt ansvarstagande genom den globala organisationen BSCI, något som innebär en hundraprocentig konsumentgaranti, och inte bara tomma ord! BSCI garanterar att fabrikerna har en arbetsmiljö som till punkt och pricka uppfyller lokal arbetslagstiftning.

Själva produkterna är också Oeko-Tex 100-certifierade, vilket även detta innebär en hundraprocentig konsumentgaranti för att slutprodukten, den produkt du köper i butikerna, har testats avseende skadliga ämnen och kemikalier så att du garanterat får en säker och hälsosam produkt.